Chrzest Święty powyżej siódmego roku życia

Chrzest Święty to pierwszy najważniejszy Sakrament Święty, który otwiera drogę do przyjmowania kolejnych Sakramentów oraz wzmacniania i poszerzania wiary. Co jednak zrobić jeśli dziecko skończyło już 7 rok życia i nie zostało jeszcze ochrzczone? Jakie warunki powinny być spełnione, aby otrzymać zgodę na Chrzest Święty dziecka? Po przeczytaniu naszego wpisu dowiecie się jakie są odpowiedzi na powyższe pytania.

Dziecko, które chce przyjąć Komunię Świętą czyli drugi Sakrament Święty musi być uprzednio ochrzczone. Wiele jest przypadków kiedy dzieci powyżej 7 roku życia nie przyjęły pierwszego Sakramentu, a rodzice jednak zdecydowali się, aby ich potomek żył w wierze i korzystał z jej dobrodziejstw.

Dziecko powyżej siódmego roku życia jest według prawa kanonicznego traktowane jako osoba dorosła i rozumna, dlatego jest też traktowana niecko inaczej niż dzieci, za które odpowiadają i decydują rodzice.

W takim przypadku rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni zgłosić się do własnego Proboszcza w celu wyrażenia zgody na Chrzest Święty. Ksiądz Proboszcz z kolei zgłasza prośbę do Księdza Biskupa. Aby Biskup wyraził zgodę należy dołączyć zaświadczenie od katechety o tym, że dziecko uczęszcza na lekcję katechezy oraz, uczestniczy w życiu parafii i niedzielnej Mszy Świętej.

Jeśli zdarzy się, że dziecko nie uczestniczy w żaden sposób w  życiu religijnym Biskup wyznacza okres przygotowania dziecka do nauki prawd wiary, do momentu gdy dziecko będzie gotowe przyjąć swój pierwszy Sakrament.

 Po spełnieniu powyższych warunków Ksiądz Biskup wyraża zgodę na otrzymanie przez dziecka powyżej 7 roku życia Sakramentu Chrztu Świętego.

Odpowiedz

Podobne artykuły