Jak wygląda Ceremonia Chrztu Świętego w Kościele?

Chrzest Święty dla rodziców i rodziców chrzestnych malucha może być sporym wyzwaniem. Zorganizowanie Chrztu oraz uroczystości po Chrzcie wiąże się z wieloma trudnościami takimi jak: wybór miejsca uroczystości, zaproszenie gości, w co najlepiej ubrać maluszka do chrztu i wiele innych. Ceremonia w kościele także może być dla niektórych stresująca, dlatego przestawiamy krok po kroku przebieg Chrztu w Kościele.

Podczas Chrztu w Kościele rodzice i rodzice chrzestni oraz wasza pociecha będziecie w centrum uwagi, dlatego z pewnością zależy Wam, aby wszystko poszło dobrze i bez napięcia. Czasami jednak zdarzają się momenty stresujące takie jak:

-obecny fotograf lub kamerzysta-  niektórych obecność zbliżającego się fotografa krępuje, ponieważ nie każdy lubi zdjęcia, ale decydując się na taką usługę bądźcie przygotowani wcześniej na taką sytuację lub poproście wcześniej fotografa, aby nie robił ujęć z bliska.

– nagły atak płaczu dziecka- aby uniknąć płaczu maleństwa postarajcie się, aby podczas Ceremonii dziecko miało akurat porę na drzemkę, było nakarmione oraz przewinięte. Warto pod ręką mieć jego ulubioną niewielką zabawkę.

– przebieg Ceremonii- mimo, iż ksiądz przeważnie mówi co po kolei rodzice oraz rodzice chrzestni mają uczynić oraz  większość osób było świadkiem takiej Mszy, warto jest przygotować się wcześniej będąc rodzicem lub rodzicem chrzestnym.

Przebieg Ceremonii Chrztu Świętego:

Rodzice wraz z dzieckiem oraz rodzicami chrzestnymi powinni zjawić się odpowiednio wcześniej w Kościele. Kilka minut przed Mszą rodzice z dzieckiem oraz rodzicami chrzestnymi ustawiają się przy wejściu Kościoła w oczekiwaniu na księdza, który rozpocznie Mszę zadając następujące pytania oraz wy udzielając odpowiedzi:

Ksiądz: Drodzy Rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: Opowiadają jakie imię/ imiona wybrali

Ks.: O co prosicie Kościół Święty dla ( imię/ imiona dziecka)

R: O Chrzest Święty.

Ks.: Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? 

R: Jesteśmy świadomi.

Ksiądz zwracając się do rodziców chrzestnych pyta:

Ks.: A Wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

Rodzice chrzestni: Jesteśmy gotowi.

Następnie ksiądz zwraca się do chrzczonego dziecka:

– (imię/ imiona dziecka) wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Po wypowiedzeniu tych słów, kapłan zbliża się do dziecka, by nakreślić mu na czole znak krzyża. Następnie ten sam gest wykonują najpierw rodzice, a później rodzice chrzestni. Po wykonaniu znaku krzyża, ksiądz zaprasza rodziców i chrzestnych do zajęcia wyznaczonych miejsc w przednich nawach kościoła, i przystępuje do odprawienia Mszy Św.

Po odczytaniu kazania ksiądz kontynuuje obrzęd Chrztu Świętego  zapraszając do chrzcielnicy rodziców i chrzestnych i rozpoczyna odmawianie modlitwy egzorcyzmu, następnie modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną. W tym momencie matka chrzestna przygotowuje białą szatkę, a ojciec chrzestny gromnicę. Po odmówieniu modlitw szafiarz zwraca się do rodziców:

– Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Tutaj na zadawane pytania odnośnie wyrzekania się grzechu rodzice i rodzice chrzestni odpowiadają:

– Wyrzekamy się,

następnie na pytania dotyczące wiary rodzice oraz rodzice chrzestni odpowiadają:

-Wierzymy.

Ksiądz kończy słowami:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym.

R: Amen.

Następnie kapłan polewa główkę dziecka wodą święconą. W tym samym czasie zadaje pytania rodzicom:

-Czy chcecie, aby ( imię/ imiona dziecka) otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?

R: Chcemy.

Ks.:(imię/ imiona dziecka), ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan namaszcza czoło dziecka Krzyżem Świętym, a matka chrzestna kładzie mu białą szatkę.

Zakończeniem obrzędu chrztu są słowa wypowiedziane przez szafarza::

( imię/ imiona dziecka), stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną, aż po życie wieczne.

Wierni zgromadzeni w Kościele odpowiadają: Amen.

Ks.: Przyjmijcie światło Chrystusa.- Po tych słowach ojciec chrzestny odpala gromnicę od paschału znajdującego się na ołtarzu.

Ks.: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Po zakończeniu obrzędu Chrztu Św. rodzice i chrzestni wracają z dzieckiem na wyznaczone miejsce. Dalsza Msza Św. przebiega zgodnie z nakazanym obrządkiem. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa i przyjęcia sakramentu Komunii Św. Zazwyczaj po całkowitym zakończeniu ceremonii należy udać się do zakrystii, aby wypełnić dokumenty i złożyć podpisy o udziale w sakramencie Chrztu Świętego.

Odpowiedz

Podobne artykuły