Chrzest Święty w katolicyzmie

Chrzest Święty to Sakrament Święty, w którym dziecko zostaje przyjęte do Kościoła oraz do wspólnoty chrześcijańskiej. Wiąże się z nim wiele symbolicznych obrzędów, które nadają wielkiego znaczenia wżyciu duchowym dziecka. O przebiegu tej Uroczystości kościelnej oraz o obrzędach piszemy dla Was poniżej.

źródło: Adobe Stock

Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie samego jego założyciela Jezusa Chrystusa (por. Mt 28,18–20) Będąc obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26) stoi na początku drogi wiary każdego z uczniów Chrystusa, jest pierwszym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Deklaracja Światowej Rady Kościołów z 1982 roku wymienia następujące istotne elementy chrztu: wysłuchanie nauk Pisma Świętego dotyczących jego znaczenia, przyzywanie Ducha Świętego, wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary w Trójcę Świętą, wykorzystanie wody. Osoba ochrzczona ma również wyrazić przekonanie, że chrzest da jej nową tożsamość syna lub córki Bożej oraz że jako członek Kościoła jest powołana, aby głosić Ewangelię. Obrzęd ten wciela daną osobę w Chrystusa – ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana – i łączy z ludem Bożym Nowego Przymierza

( źródło- Wikipedia)

Chrzest w katolicyzmie

W katolicyzmie Chrzest Święty jest odrodzeniem się człowieka na nowo i obmycie z grzechu pierworodnego. Jest znakiem miłości Boga do swoich dzieci. Chrzest jest pierwszym Sakramentem, dzięki któremu można przyjmować kolejne.

Obrzęd Chrztu występuje w niedzielną Mszę Świętą, ale w wyjątkowych sytuacjach może być to w dowolnym miejscu, o dowolnej porze oraz przez osobę inną niż ksiądz. Obrzęd polega na polaniu główki dziecka- czyni to z reguły  ksiądz wypowiadając słowa ,, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna I Ducha Świętego, Amen.” Chrzest Święty w kościele katolickim obejmuje również wyznanie wiary, wyrzeczenie się grzechu, namaszczenie głowy Krzyżmem Świętym, włożenie białej szaty przez matkę chrzestną oraz zapalenie świecy od Paschału przez ojca Chrzestnego. W obrzędzie Chrztu Świętego zostaje również nadane imię/ imiona dziecku.

Odpowiedz

Podobne artykuły